Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas priorytetem.

Budynek wybudowano tak, by spełniał wszystkie wymogi jakie stawia Państwowa Inspektorat Sanitarny, Straż Pożarna, dlatego między innymi barierki przy schodach dostosowane są do wzrostu dzieci, antypoślizgowe zabezpieczenia schodów, zabezpieczenia kontaktów.

Cały teren jest zamknięty, dodatkowo, dla zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, ogrodzony jest również teren placu zabaw. Wejście do budynku wymaga skontaktowania się
z personelem placówki (domofon). Do wejścia prowadzi podjazd umożliwiający sprawne poruszanie się z wózkiem. Budynek wyposażony jest w system oddymiający
i przeciwpożarowy oraz w wentylacje mechaniczną.

Zabawki na placu zabaw i w salach spełniają wszelkie wymogi i mają odpowiednie certyfikaty dopuszczające do użytkowania przez dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Nauczycielki i Asystentki opiekujące się dziećmi mają skończone kursy z zakresu ratownictwa, w tym ratownictwa małych dzieci.