Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas priorytetem.

Budynek przedszkola wybudowano tak, by spełniał wszystkie wymogi jakie stawia Państwowy Inspektorat Sanitarny, Straż Pożarna, dlatego między innymi barierki przy schodach dostosowane są do wzrostu dzieci, a na schodach są antypoślizgowe zabezpieczenia.

Cały teren przedszkola jest zamknięty, dodatkowo, dla zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, ogrodzony jest również teren placu zabaw. Wejście do budynku wymaga skontaktowania się
z personelem placówki (domofon). Budynek wyposażony jest w system oddymiający
i przeciwpożarowy oraz w wentylacje mechaniczną.

Zabawki na placu zabaw i w salach spełniają wszelkie wymogi i mają odpowiednie certyfikaty dopuszczające do użytkowania przez dzieci w wieku przedszkolnym.

Nauczycielki i Asystentki opiekujące się dziećmi mają skończone kursy z zakresu ratownictwa, w tym ratownictwa małych dzieci.